Arbeidsrecht

Uw werkgever vindt dat u uw werk niet goed doet? Ontslag mag niet zo maar!

By oktober 8, 2020 No Comments

Stel, uw werkgever vindt dat u uw werk niet goed doet. U gaat hierover met hem in gesprek en een week later legt uw werkgever een beëindigingsovereenkomst voor uw neus. Daarbij vertelt hij u dat hij zo aardig is geweest u nog 2 maanden salaris mee te geven, zodat u niet meteen zonder inkomen zit. U vraagt zich af of dit mag.

Reden voor ontslag
In de wet staan de redenen om een werknemer te mogen ontslaan. Uit het voorbeeld hierboven blijkt dat uw werkgever vindt dat u uw werk niet goed doet. Hij wil u om deze reden ontslaan. Deze reden voor ontslag staat in de wet en heet ‘disfunctioneren’.

U heeft meer rechten dan u misschien denkt te hebben. Ook al gaan er inderdaad dingen niet goed in uw werk. Uw werkgever moet uw ontslag namelijk aanvragen bij de rechter. Voordat een werkgever u mag ontslaan om het disfunctioneren controleert de rechter of uw werkgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Hierna worden de verplichtingen kort toegelicht.

Gegevens verzamelen
Uw werkgever moet over een langere periode gegevens verzamelen. De gegevens die hij moet verzamelen zijn bijvoorbeeld:

  1. Uw arbeidsovereenkomst;
  2. Uw functieomschrijving;
  3. Gesprekken die hij met u heeft gevoerd over de manier waarop u uw werk doet;
  4. Waarschuwingen die hij u gegeven heeft,
  5. Een waarschuwing waaruit volgt dat u wist dat u ontslagen zou worden als u uw werk niet zou verbeteren; en
  6. Overzichten over hoe hij u heeft geholpen uw werk beter te doen.

Andere verplichtingen van uw werkgever
U moet voldoende de tijd krijgen uzelf te verbeteren. Uw werkgever moet u hierin begeleiden en uitleggen wat volgens hem precies het probleem is. Samen met uw werkgever werken aan het verbeteren van uw werk wordt een ‘verbetertraject’ genoemd. Vindt uw werkgever na afloop van het verbetertraject nog steeds dat u uw werk niet goed doet? Dan moet uw werkgever kijken of u ergens anders kan werken. Als het nodig is moet hij u hiervoor cursussen en trainingen geven. Doet uw werkgever dat niet? Dan mag hij u niet ontslaan om de reden disfunctioneren. Uw werkgever kan u ook niet ontslaan wanneer u zwanger of ziek bent. Ditzelfde geldt als in uw bedrijf met een nieuw systeem gewerkt wordt. U moet dan de tijd krijgen om uzelf dit systeem eigen te maken. Bovendien mag het disfunctioneren niet ontstaan doordat u klachten krijgt omdat uw werkomgeving niet goed of veilig is.

Het sluiten van een beëindigingsovereenkomst
In de wet staat dat uw werkgever niet bij de rechter uw ontslag hoeft aan te vragen als hij met u een beëindigingsovereenkomst sluit. Uw werkgever hoeft in dat geval niet aan bovenstaande verplichtingen te voldoen, maar hoe minder hij heeft gedaan, hoe meer reden u hebt niet te tekenen of meer geld te vragen. Een beëindigingsovereenkomst ondertekenen is niet verplicht. U hoeft het niet te doen als u dat niet wil. Tekent u de beëindigingsovereenkomst niet? Dan moet uw werkgever uw ontslag wél bij de rechter aanvragen en aan zijn verplichtingen voldoen. Anders wijst de rechter het verzoek van uw werkgever af en blijft u in dienst. Pas als de rechter vindt dat uw werkgever aan alle verplichtingen heeft voldaan en dus echt zijn best heeft gedaan uw disfunctioneren weg te nemen, beëindigt te rechter uw arbeidsovereenkomst. U krijgt dan wel een transitievergoeding en in ieder geval tot het einde van de maand salaris. Die bedragen kan u dus ook vragen als u samen met uw werkgever tot een beëindiging wil komen. Wilt u meer weten over het sluiten van beëindigingsovereenkomsten? Lees dan onze blog ‘De beëindiging met wederzijds goedvinden’. Weten of de rechter akkoord zal gaan met het verzoek van uw werkgever om u te ontslaan? Vul de ontslagtool in op yourlegals.magontslag.nl.

Hulp of advies nodig?
Er komen dus heel wat dingen bij kijken wanneer uw werkgever u wil ontslaan omdat hij vindt dat u uw werk niet goed doet. Wij bieden u een adviserende rol wanneer het gaat om conflicten op werk. Ook kunnen wij u helpen in een dreigende procedure. Neem zo snel mogelijk contact met ons op!

Leave a Reply