Arbeidsrecht

Mag uw werkgever u op werk controleren? 3 manieren waarop uw werkgever u kan controleren en uw rechten hierbij.

By juli 27, 2020 No Comments

Een werkgever kan verschillende manieren gebruiken om zijn werknemers te controleren. Soms komt hierdoor de privacy van deze werknemers in gevaar. Mag uw werkgever u op werk controleren? Of gelden hier speciale regels voor? Hieronder staan 3 manieren waarop uw werkgever u kunt controleren en uw rechten hierbij.

Mag uw werkgever u op werk controleren?

In Nederland hebben werknemers recht op bescherming van hun privacy. Toch willen werkgevers werknemers soms op zo’n manier controleren dat de privacy van werknemers in gevaar komt. Mogelijke manieren hiervoor staan hieronder. Over het algemeen geldt dat de controle op werk niet buiten proportie mag zijn en dit alleen mag als de controle noodzakelijk is. Hieronder wordt hier specifiek op ingegaan.

  1. Mag uw werkgever u op werk controleren met cameratoezicht?

Bas werkt bij een kledingwinkel in Amsterdam. Een aantal camera’s hangen in de winkel en hier wordt Bas soms ook mee opgenomen. Hij vraagt zich af of hij zomaar gecontroleerd mag worden met de camera’s. Het antwoord is nee. De werkgever van Bas moet hierbij aan een aantal eisen voldoen. Zo moet zijn werkgever aantonen dat hij bij de camerabeelden een groot belang heeft. In kledingwinkels is vaak sprake van een groot belang om te voorkomen dat spullen gestolen worden. Daarvoor kan een camera worden gebruikt. Dit mag alleen als duidelijk wordt dat andere mogelijkheden om diefstal te voorkomen die de privacy van Bas minder schenden, niet werken. Bijvoorbeeld door de kleding te labelen, zodat het alarm afgaat als iemand weggaat zonder te betalen. Alleen als blijkt dat het labelen onvoldoende werkt tegen diefstal, mag een camera geplaatst worden. Een camera mag nooit op een plek hangen waar veel waarde aan privacy wordt gehecht, bijvoorbeeld in een wc of kleedkamer. Bovendien moet Bas’ werkgever duidelijk melden dat er camera’s in de winkel hangen. Hij kan bijvoorbeeld bordjes ophangen waar dit op staat. Zijn camera-beelden opgenomen? Dan moet de werkgever de beelden goed beveiligen en mogen de beelden niet langer dan 28 dagen bewaard worden.

  1. Mag uw werkgever u op werk controleren door uw e-mails te lezen?

Veel werknemers gebruiken een e-mailadres van hun werkgever. Sophie doet dit ook. Mag haar werkgever zomaar e-mailberichten lezen? Nee, e-mails zijn over het algemeen privé. Dit geldt ook als ze onder werktijd verstuurd zijn. Dit ligt anders als de werkgever kan aantonen dat het controleren van de e-mails erg belangrijk voor hem is. Bijvoorbeeld als bedrijfsgeheimen beschermd moeten worden of de werkgever een vermoeden heeft dat Sophie zich negatief over hem uitlaat. Als e-mails duidelijk privé zijn, mag een werkgever deze niet lezen. De werkgever mag alleen de e-mails lezen waarbij hij belang kan hebben.

  1. Mag uw werkgever u op werk controleren om te kijken of u ziek bent?

In het bedrijf van Vincent heeft zijn werkgever een aantal maatregelen genomen ter bestrijding van Corona. Eén van de maatregelen is dat alle werknemers op kantoor door warmte-poortjes moeten lopen om te controleren of zij koorts hebben. Vincent vraagt zich af of zijn werkgever dit mag controleren. Over het algemeen is het voor een bedrijf belangrijk om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. De vraag is alleen of er geen andere mogelijkheden zijn die de privacy van Vincent minder schenden en ook de verspreiding van het Corona-virus tegengaan. Daarom mag de werkgever van Vincent wel controleren of de werknemers koorts hebben, maar hier volgens de wet niks mee doen. Als de werkgever registreert of iemand wel of niet koorts heeft of een werknemer met koorts hierom naar huis stuurt, is hij in overtreding.

Uit bovenstaande blijkt dus dat uw werkgever u niet zomaar op werk mag controleren. Hij moet kunnen aantonen dat de controle belangrijk is voor het bedrijf en er geen andere mogelijkheden zijn die uw privacy niet schenden. Bent u bang dat uw werkgever uw privacy schendt door de controle? Ga dan met uw werkgever hierover in gesprek. Wij kunnen u hierbij helpen. Er zijn ook nog heel veel andere voorbeelden te bedenken waarin u zich in uw privacy geschonden voelt. Snel en op de goede manier in actie komen is dan belangrijk! Neem contact met ons op en we maken samen een plan van aanpak.

Leave a Reply