Arbeidsrecht

Een verbod op ontslag door de situatie waar u in zit

By juli 13, 2020 No Comments

Het is een vervelende situatie. U moet uzelf afvragen of uw werkgever u wel mág ontslaan. Deze vraag stelt niemand zich graag, maar het komt toch geregeld voor. Het is belangrijk dat u inderdaad onderzoekt of uw werkgever hier wel het recht toe heeft. Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden, maar de kans is zeker aanwezig dat er een regeling aan uw ontslag in de weg staat. En die regeling is iets anders dan dat uw werkgever geen goede reden voor ontslag heeft.

Uw ontslag

 Er zijn verschillende manieren om ontslagen te worden. De mogelijkheid bestaat dat u al lange tijd ziek bent of dat het met het bedrijf waar u werkt niet goed gaat. Vaak zal uw werkgever uw ontslag dan bij het UWV aanvragen. Of hij vraagt eerst aan u een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Heeft uw werkgever een andere reden waarom hij u wil ontslaan? Dan zal hij naar de rechter moeten. De rechter en het UWV kijken allebei of u inderdaad ontslagen mag worden. U hebt ook de mogelijkheid samen met uw werkgever af te spreken dat uw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. In dat geval moet u zelf goed opletten of wat uw werkgever doet mag.

Een opzegverbod

 In sommige gevallen mag uw werkgever u niet ontslaan omdat u in een bepaalde situatie zit. Er geldt dan een ‘opzegverbod’. Er zijn verschillende soorten opzegverboden die in verschillende soorten situaties gelden. Een paar voorbeelden zijn:

  • U bent al geruime tijd ziek, maar nog niet langer dan twee jaar;
  • U bent met zwangerschapsverlof;
  • U bent lid van de ondernemingsraad;
  • U bent momenteel in militaire dienst;
  • U bent aan het staken met toestemming van de rechter;
  • U bent met verlof, omdat u voor uw jonge kind zorgt.

Er bestaan nog veel meer opzegverboden, waarvan de onderwerpen uiteenlopen. Voor sommige opzegverboden geldt dat u niet mag worden ontslagen als van de situatie sprake is. De reden voor ontslag mag dan wel iets heel anders zijn:

Henk is al een half jaar arbeidsongeschikt, omdat hij een hernia heeft. Henk werkt momenteel deels en krijgt wel een groot deel van zijn loon doorbetaald. Henk krijgt een brief van zijn werkgever waarin staat dat hij niet goed functioneert. Hij maakt teveel ruzie met collega’s. Henk weet dat de rechter zijn werkgever geen gelijk zal geven, omdat zijn werkgever hem tijdens zijn arbeidsongeschiktheid niet mag ontslaan. Ook al is er wel een reden voor ontslag.

Andere opzegverboden gelden wanneer uw werkgever u wil ontslaan vanwege die reden:

Rietje werkt al 3 jaar van maandag tot en met vrijdag voor een drukkerij op kantoor. Er is veel onderbezetting, waardoor vaak niet al het werk op tijd af is. De werkgever van Rietje heeft al meerdere keren aan haar gevraagd of ze op zondag kan komen werken, zodat het werk vóór maandag af is. Rietje brengt in het weekend veel tijd door met haar zorgbehoevende moeder en heeft geen tijd om op zondag te komen werken. Na het zoveelste verzoek is de werkgever van Rietje het zat. Hij wil haar ontslaan, omdat ze nooit extra wil werken. Rietje wijst haar werkgever erop dat hij haar niet mag ontslaan alleen maar omdat zij niet op zondag wil werken.

Er zijn nog veel meer van dit soort voorbeelden. Werkgevers zijn niet altijd blij met werknemers die actief in actie komen voor de Ondernemingsraad. Of ze willen graag af van een werkneemster die zwanger is (geweest). U kunt zich ook de vele situaties voorstellen waarin een werknemer met een ziekte of gebrek niet goed genoeg functioneert.

 Belangrijke aandachtspunten

Hoe en wanneer de opzegverboden gelden is heel verschillend. Vaak worden deze geschillen ook bij de rechter of het UWV neergelegd. Als dat niet gebeurt, zullen uw werkgever en u afspraken moeten maken over uw ontslag. In dit geval is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de gevolgen van uw toestemming voor het ontslag. Bijvoorbeeld als u ziek bent en u hebt ingestemd met het einde van de arbeidsovereenkomst is de kans groot dat u geen recht hebt op een Werkloosheidsuitkering.

Als u twijfelt of er aan uw ontslag écht geen opzegverbod in de weg staat of u weet niet hoe u uw werkgever moet benaderen over de situatie, is het verstandig u juridisch te laten bijstaan. Neemt u gerust contact met ons op zodat wij u kunnen laten weten wat wij voor u kunnen betekenen. Wij kunnen u onder andere helpen met het nagaan of er sprake is van een opzegverbod. U kunt daarvoor ook een videogesprek inplannen.

Leave a Reply