Hoe kunnen we u helpen?

Onze expertise

Arbeidsrecht gaat over de regels die betrekking hebben op de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de medewerker zich gedurende zekere tijd verbindt arbeid te verrichten, in dienst van de werkgever, waarvoor de medewerker loon ontvangt. Tot zover de juridische definitie. Maar wat betekent dit nu in de praktijk?

Het arbeidsrecht kan verdeeld worden in drie categorieën: instroom, doorstroom en uitstroom.

Instroom

Het gebied instroom gaat over de zoektocht naar nieuwe medewerkers en het vastleggen van de rechten en plichten bij aanvang van de arbeidsrelatie. Via werving- en selectiemethodes zoekt men naar de meest geschikte kandidaat. Als  de juiste persoon wordt aangenomen kan deze doorstromen binnen de organisatie, waardoor deze persoon een optimale bijdrage kan leveren aan het bedrijf. De instroom is dus een cruciaal moment. Hoe beter de instroom is geregeld, des te makkelijker gaat de doorstroom en uitstroom. YourLegals Arbeidsrecht biedt slimme online contracten en documenten aan die de instroom versimpelen en versnellen. Zo leg je de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever bij aanvang van de arbeidsrelatie goed vast!

Doorstroom

Het onderwerp doorstroom gaat over het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen een organisatie. Het behouden van medewerkers is nodig om de kennis en professionaliteit in het bedrijf te behouden. Er zijn verschillende instrumenten om een medewerker te binden. Zo kan er gekozen worden om medewerkers kansen te geven zich te ontwikkelen of door te groeien naar hogere functies. Ook hier kan YourLegals Arbeidsrecht van dienst zijn.

Uitstroom

Indien het dienstverband van een medewerker wordt beëindigd, is er sprake van uitstroom. Er zijn verschillende redenen om een dienstverband te beëindigen, zoals een medewerker die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of ontslagen wordt. Door de uitstroom van medewerkers kan er bezuinigd worden op de personeelskosten of ruimte gemaakt worden voor een nieuwe instroom van medewerkers.

Door het toepassen van slim arbeidsrecht kan de in-, door- en uitstroom van medewerkers beter worden georganiseerd, waardoor je tijd en geld bespaart. Maar wat is slim arbeidsrecht eigenlijk?

Slim arbeidsrecht

Het arbeidsrecht moet zich aanpassen aan de continu wisselende eisen van de maatschappij, en is daarom een dynamisch rechtsgebied. Daarnaast vinden er technologische ontwikkelingen plaats die arbeidsovereenkomsten veranderen en verbeteren. YourLegals Arbeidsrecht draagt zelf bij aan deze continue innovatie en heeft daarom de expertise om maatwerk te leveren voor iedereen cliënt. De centrale vraag is: “wat wilt u bereiken?” Yourlegals Arbeidsrecht biedt online juridische ondersteuning toegespitst op de specifieke eisen van individuele werknemers, praktijkjuristen en bedrijven. In samenwerking met ons team van ervaren advocaten heeft YourLegals Arbeidsrecht de oplossing voor elk probleem in het arbeidsrecht, door, bijvoorbeeld, te adviseren, bemiddelen of procederen.

Op zoek naar een arbeidsovereenkomst of ontslagbrief?

Wij beschikken over talloze arbeidscontracten en brieven die  simpel en snel online ingevuld, ondertekend en verzonden kunnen worden. Stel je arbeidsovereenkomst op wanneer u dat wil, gewoon op uw laptop of telefoon. Deze online service werkt op ieder moment van de dag. Wachten op de advocaat of andere dienstverlener is er dus niet meer bij. Daarnaast bevatten onze documenten software die  helpen met het invullen, u hoeft dus niet bang te zijn dat er vormfouten in de overeenkomst zitten of er een cruciale clausule ontbreekt.

Vragen over een arbeidsrechtelijk document?

Als u vragen heeft over een arbeidsovereenkomst, brief of beëindigingsovereenkomst, dan kunt u er voor kiezen het document door ons te laten nakijken, beoordelen of opstellen.

Gaat het om een speciale situatie die extra kennis over het arbeidsrecht vereist?

Dan is het mogelijk om te videobellen met een van onze experts. Deze afspraak kan u eenvoudig online inplannen in onze agenda, zo bepaalt u wanneer u afspreekt. Wel zo makkelijk.

Vereist je vraag de persoonlijke aandacht van een expert?

Onze arbeidsrecht experts zijn bereikbaar via onze website. Ons team staat klaar om  te helpen met elk mogelijk probleem. Een expert behandelt de zaak persoonlijk, om snel tot de beste oplossing te komen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons per telefoon 020 – 2050146, chat met ons via de website of email ons op info@yourlegals.nl. We helpen u graag verder!

YourLegals.
We make Law Smart!