Omschrijving

Vaststellingsovereenkomst ontbinding arbeidsovereenkomst

Je kunt een arbeidsovereenkomst voortijdig beëindigen als beide partijen het met elkaar eens zijn. De afspraken waaronder dat gebeurt leg je vast in deze overeenkomst. Hiermee voorkom je een eventuele vordering van de werknemer naderhand.

*Wij bevelen aan om de browser Chrome te gebruiken om uw document aan te maken.