Omschrijving

Thuiswerkovereenkomst

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, heeft de overheid aan iedereen een oproep gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken. Tijdens de persconferentie van woensdag 6 mei 2020 heeft het kabinet bepaalt dat het advies van kracht blijft tot 1 september 2020.

Het is raadzaam om als werkgever met de werknemers een thuisovereenkomst te sluiten waarin wordt vastgelegd wat de rechten en plichten zijn zoals ten aanzien van de werkplek, werktijden en digitale veiligheid. Daarmee voorkom je als werkgever veel onduidelijkheid over wat er wordt verwacht van de medewerkers omtrent het thuiswerken.

Can not load form with reference: 2f73af0e-8140-431a-ae99-4c5e1d9213c1