Omschrijving

Stamkaart personeelsdossier

De stamkaart is het voorblad van het personeelsdossier met de naw gegevens van de werknemer. Hierop zet je in het kort de meest relevante gegevens: functie, naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, bank- en gironummer, nationaliteit, geboorteplaats en de datum van indiensttreding. Met behulp van een stamkaart kun je personeelsdossiers overzichtelijk houden.

*Wij bevelen aan om de browser Chrome te gebruiken om uw document aan te maken.