Omschrijving

Stageovereenkomst

Arbeidsovereenkomst met alle rechten en plichten voor een stagiair. Een belangrijk verschil met een normale arbeidsovereenkomst is dat de stageovereeenkomst bedoeld is voor de stagiair om te leren, en niet zozeer voor de werkgever om de stagiair betaald werk te laten verrichten.

*Wij bevelen aan om de browser Chrome te gebruiken om uw document aan te maken.