Omschrijving

Modelbrief verbetertraject

Brief voor verbetertraject voor Werknemer. Spoor je werknemer aan om beter te presteren middels deze brief. Deze brief is ook van belang voor het dossier, bijvoorbeeld wanneer een beëindiging traject wordt ingezet. Het is sinds 1 juli 2015 bij wet verplicht om eerst een verbetertraject te initiëren wanneer een werknemer niet naar behoren werkt. Een werknemer kun je niet zomaar meer ontslaan na een paar mondelinge waarschuwingen dan wel per email. Van jou als werkgever wordt nu verwacht dat je actief het functioneren van je werknemer gaat verbeteren middels een verbetertraject. Dat dient dan ook formeel aangekondigd te worden d.m.v. een brief. Daarnaast wordt er verwacht dat je aanvullende informatie bijvoegt zodat de betreffende medewerker zich kan voorbereiden.

Can not load form with reference: modelbriefverbetertraject