Omschrijving

Overeenkomst voor het gebruik van een mobiele telefoon door Werknemer

Als je als werkgever bedrijfseigendommen uitleent aan een werknemer stel je een bruikleenovereenkomst op zodat je werknemer de gevolgen weet wanneer er niet goed omgegaan wordt met het item in kwestie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een laptop of een mobiele telefoon. Als je de afspraken omtrent de bruikleen zwart op wit zet kun je eenvoudiger eventuele schade aan het in bruikleen gegeven goed op je medewerker verhalen.

*Wij bevelen aan om de browser Chrome te gebruiken om uw document aan te maken.