Arbeidsrecht

Alles wat u moet weten over vakantiedagen

By september 8, 2020 No Comments

Bent u al toe aan vakantie? Of twijfelt u en weet u niet of het wel verstandig is om te gaan? U heeft er recht op, maar uw werkgever mag ook dingen van u vragen! Hierna leest u alles wat u moet weten over vakantiedagen in het algemeen en in de coronacrisis.   

Hoe zit het nou met vakantiedagen

Bij een fulltime dienstverband heeft een werknemer recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Heeft u geen fulltime dienstverband? Dan kunt u uw wettelijke vakantiedagen makkelijk uitrekenen. Deze zijn namelijk gelijk aan viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Stel dat u 32 uur per week werkt, dan heeft u recht op 128 vakantie-uren en dat is omgerekend 16 wettelijke vakantiedagen per jaar. Soms krijgt u extra vakantiedagen. Dit worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd en zullen in uw arbeidsovereenkomst of cao staan. Uw werkgever kan deze extra dagen koppelen aan een specifiek doel, zoals voor verhuizen. Hij mag ook bepalen dat sommige dagen door hem worden aangewezen. U kiest dan niet welke dag u extra vrij krijgt, maar hoeft niet te werken en krijgt wel loon.

Let op! Vakantiedagen vervallen na een tijd. Wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het einde van het jaar waarvoor ze zijn bedoeld. Deze moeten dus voor 1 juli in het volgende jaar worden opgenomen als ze tot december zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na 5 jaar. Als u de dagen niet op tijd opneemt, bent u ze kwijt. Bent u echt niet in staat geweest om vakantie op te nemen? Neem dan contact met ons op. Misschien kunnen we u helpen om deze niet opgenomen dagen alsnog te behouden.

Tijdens uw vakantie wordt uw salaris volledig doorbetaald. Inclusief de structurele vergoedingen die u normaal gesproken ontvangt. Ook als u ziek bent ontvangt u een deel van uw loon. U hebt ook recht op vakantiegeld, tenzij u ‘all inclusive loon’ ontvangt. Eindigt uw dienstverband en heeft u nog openstaande vakantiedagen? Dan kan u dit laten uitbetalen, maar u mag het ook meenemen naar uw nieuwe werkgever.

Vakantie aanvragen, hoe doe ik dat

Staan er in uw contract, cao of vakantieprotocol regels over vakantie? Lees deze dan goed door. Uw werkgever moet voldoen aan uw vakantiewensen, tenzij er gewichtige redenen zijn die dit tegenhouden. Hier is niet snel sprake van. Uw werkgever zal deze reden goed moeten uitleggen, bijvoorbeeld omdat er een duidelijke piek in het werk is en andere collega’s al vakantie hebben. Staat nergens hoe snel uw werkgever moet reageren als u een vakantieaanvraag doet? Dan mag u ervan uit gaan dat u toestemming heeft als hij niet binnen 2 weken reageert. Het is vervolgens de taak van uw werkgever om (schriftelijk) aantonen dat die toestemming toch ontbreekt.

Ziekte en vakantie

Als u ziek wordt tijdens uw vakantie, meldt u dan zo snel mogelijk ziek en blijf bereikbaar! Uw vakantiedagen worden dan omgezet in ziektedagen. U mag dan op een ander moment opnieuw vakantie opnemen. Uw werkgever kan vragen om een verklaring van een arts, ook als u in het buitenland verblijft. U moet zo snel mogelijk terugkomen.

Bent u al (langere tijd) ziek? Ook dan mag u op vakantie, maar alleen als u hiervoor toestemming krijgt. U wordt dan vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. Ziektedagen mogen alleen met uw instemming worden aangemerkt als vakantiedagen. Dit kan uw werkgever bijvoorbeeld vragen als u ziek wordt vlak voor uw vakantie.

Vakantie ten tijde van Corona

U hebt ook recht op vakantie tijdens de coronacrisis. Uw werkgever mag u vragen om vakantiedagen op te nemen, maar kan u dit niet verplichten. Als u al vakantie gepland hebt staan, mag uw werkgever u wel verplichten om deze ook echt te nemen. Uw werkgever hoeft niet akkoord te gaan met het intrekken van een vakantie, maar u kan dit wel altijd vragen. De wet gaat ervan uit dat zowel u als uw werkgever zich goed gedragen en dus niet onredelijk zijn.

Als er een eenzijdig wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst staat, kan uw werkgever eenzijdig vakantie vaststellen als uw werkgever hiervoor een zwaarwichtig belang heeft. Als uw werkgever als enige reden de coronacrisis hiervoor aangeeft zonder dit uit te leggen, is dat geen voldoende reden.

Houd het reisadvies van de overheid in de gaten als u naar het buitenland op vakantie gaat. Het kan zo zijn dat u in quarantaine moet bij terugkeer in Nederland of zelfs vast komt te zitten in een land. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op tijd terug te keren van uw vakantie, met in achtneming van de duur van (eventuele) quarantaine. Als u bent gewaarschuwd door uw werkgever en u toch naar een risicoland gaat, dan kunt u ervan uit gaan dat u geen loon krijgt als u in quarantaine moet. Dit hangt natuurlijk wel af van uw situatie. Vragen hierover? Wij helpen u graag verder!

 

Leave a Reply